Biblioteca

No seguinte buscador poderás atopar publicacións técnicas e divulgativas do Parque Nacional. Tamén podes buscar os folletos con información das illas.

A ecoloxía espacial de peixes costeiros e a xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
Dispoñible só en castelán.

Autor
Gonzalo Mucientes Sandoval, Katharina Leeb, Manuel E. García Blanco y Alexandre Alonso Fernández
Idiomas
Castelán

A fauna terrestre do Parque Nacional; invertebrados, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. (Castelán)

Autor
Parque Nacional Illas Atlánticas
Idiomas
Castelán

Flora terrestre do Parque Nacional

Autor
Parque Nacional Islas Atlánticas (Castelán)
Idiomas
Castelán

Anfibios e réptiles do Parque Nacional das illas Atlánticas de Galicia. Faunística, bioloxía e conservación, dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de publicacións do OAPN.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
276 páxinas.

Autor
Pedro Galán Regalado.
Idiomas
Castelán

Arqueoloxía subacuática no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Só dispoñible en castelán.

Serie antropolóxica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
191 páxinas.

Autor
Miguel San Claudio Santa Cruz, Raúl González Gallero.
Idiomas
Castelán

As embarcacións tradicionais no Parque Nacional das Illas Atlánticas

Autor
Suso Framil. Revista Os Galos 2022
Idiomas
Galego

Atlas das aves nidificantes dos arquipélagos de Cíes e Ons (Parque NAcional das Illas Atlánticas).
Dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de publicacións do OAPN.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
196páxinas.

Idiomas
Castelán

Infografía que inclúe unha serie de boas prácticas e recomendacións na pesca para evitar os refugallos mariños.

Idiomas
Galego

Bolboretas diúrnas das Illas Atlánticas.
Dispoñible en galego e castelán.

Autor
José Rodriguez, Saba Gonzalez, Vicente Piorno
Idiomas
Castelán
Galego

O caderno didáctico (non pretende ser unha unidade didáctica) estructúrase en dous apartados claramente diferenciados en contidos e destinatarios:

INFORMACIÓN DO PARQUE NACIONAL PARA O PERSOAL DOCENTE: É unha información previa sobre os arquipélagos que conforman o Parque e os valores naturais deste. Este apartado aporta algúns conceptos clave para a preparación dos aspectos didácticos da visita.

IDEAS DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS, DESPOIS DA VISITA: Son fichas de actividades, cun formato sinxelo de fotocopiar, para repartir nas aulas aos alumnos que xa fixeran a visita. Teñen o obxectivo de servir de recordatorio e afianzar os conceptos aprendidos previamente.

Autor
Equipo de Uso Público del Parque Nacional
Idiomas
Castelán