Biblioteca

No seguinte buscador poderás atopar publicacións técnicas e divulgativas do Parque Nacional. Tamén podes buscar os folletos con información das illas.

A ecoloxía espacial de peixes costeiros e a xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
Dispoñible só en castelán.

Autor
Gonzalo Mucientes Sandoval, Katharina Leeb, Manuel E. García Blanco y Alexandre Alonso Fernández
Idiomas
Castelán

A fauna terrestre do Parque Nacional; invertebrados, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. (Castelán)

Autor
Parque Nacional Islas Atlánticas
Idiomas
Castelán

Flora terrestre do Parque Nacional

Autor
Parque Nacional Islas Atlánticas (Castelán)
Idiomas
Castelán

A illa de Ons. 1934. Revista Nós (galego)

Autor
Álvaro das Casas
Idiomas
Castelán

Artigo sobre a illa de Ons en 1934. Revista Nós

Autor
Álvaro das Casas
Idiomas
Castelán
Galego

Anfibios e réptiles do Parque Nacional das illas Atlánticas de Galicia. Faunística, bioloxía e conservación, dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de publicacións do OAPN.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
276 páxinas.

Autor
Pedro Galán Regalado.
Idiomas
Castelán

Arqueoloxía subacuática no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Só dispoñible en castelán.

Serie antropolóxica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
191 páxinas.

Autor
Miguel San Claudio Santa Cruz, Raúl González Gallero.
Idiomas
Castelán

Atlas das aves nidificantes dos arquipélagos de Cíes e Ons (Parque NAcional das Illas Atlánticas).
Dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de publicacións do OAPN.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
196páxinas.

Idiomas
Castelán

Infografía que inclúe unha serie de boas prácticas e recomendacións na pesca para evitar os refugallos mariños.

Idiomas
Galego

Bolboretas diúrnas das Illas Atlánticas.
Dispoñible en galego e castelán.

Autor
José Rodriguez, Saba Gonzalez, Vicente Piorno
Idiomas
Castelán
Galego