Atlas das aves nidificantes dos arquipélagos de Cíes e Ons (Parque NAcional das Illas Atlánticas)

Portada do atlas das aves  nidificantes dos arquipelagos de Cies e Ons
Portada do atlas das aves nidificantes dos arquipelagos de Cies e Ons

Atlas das aves nidificantes dos arquipélagos de Cíes e Ons (Parque NAcional das Illas Atlánticas).
Dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de publicacións do OAPN.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
196páxinas.

 

  • Agradecementos
  • Introdución
  • Área de estudo
  • Metodoloxía
  • Resultados
  • Especies
  • Outras especies
  • Bibliografía
  • Táboas
Dispoñibilidade
Consulta nas oficinas centrais do Parque Nacional.
Pedido: Servizo de publicacións do OAPN.
PDF non dispoñible.