Xogos interactivos

Nestes xogos poderás xogar coa fauna e flora do Parque Nacional. Relaciona sons e imaxes, fai parellas e crebacabezas, ou comproba en qué arquipélago vive cada especie.

Xogos para descargar

Para poder xogar:

  1. Descarga o arquivo.
  2. Descomprímeo (no caso de Xogos 2, debes descomprimir toda a carpeta).
  3. Fai dobre click no arquivo de tipo Aplicación (extensión .exe). No caso de Xogos 2, debes abrir a carpeta e buscar o arquivo Xogos.exe.
  4. Pode que apareza unha advertencia de seguridade (Non se puido comprobar o editor, está seguro de que desexa executar este software?). Facer click en Executar.
  5. E agora si, a xogar!