Os xogos do Parque Nacional - xogos 2

Os xogos do Parque Nacional - xogos didácticos 2

Para poder xogar:

  1. Descarga o arquivo.
  2. Descompríme toda a carpeta.
  3. Abre a carpeta que acabas de descomprimir e busca o arquivo Xogos.exe. Fai doble clic sobre el.
  4. Pode que apareza unha advertencia de seguridade (Non se puido comprobar o editor, está seguro de que desexa executar este software?). Facer click en Executar.
  5. E agora si, a xogar!