Autorizacións e normativa

Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

Autorizacións

Co fin de ordenar e reducir o posible impacto negativo da visita ás illas ordénanse os usos do espazo (creando zonas concretas de fondeo, por exemplo) e regúlase o número diario de entradas tanto de visitantes de un día, campistas ou fondeos de barcos privados.

Nas augas do Parque podemos atopar diversos tipos de fondos que acollen ecosistemas de gran valor, pero susceptibles de ser alterados e destruídos se non se regulan de forma adecuada as actividades que se levan a cabo nesta zona marítima, como son a navegación, o fondeo de embarcacións ou o mergullo.

Tamén na zona terrestre deben regularse as actividades humanas como por exemplo a acampada nas illas e evitar a masificación do espazo natural.

Descargue o folleto da normativa para a visita pinchando na imaxe: normativa ilustrada gal

Para visitar as Cíes e Ons en tempada alta precisa unha autorización. Para saber solicitala correctamente pode siguir os pasos que se mostran pinchando aquí.

Fondeo1
Fondeo1

Normativa e lexislación

Se vai visitar a illa, lembre que non está permitido:

 • Prender calquera tipo de lume, fogueira ou similar.
 • Acampar fóra dos lugares destinados a ese fin.
 • Botar ou abandonar calquera tipo de lixo ou residuos sólidos ou líquidos.
 • Acceder ás zonas sinalizadas como non accesibles ao público.
 • Molestar, ferir, capturar ou matar animais silvestres.
 • Realizar calquera actividade que destrúa, deteriore ou trastorne os elementos naturais singulares da zona.
 • Arrincar, cortar ou danar a vexetación.
 • Recoller, destruír ou alterar elementos de interese arqueolóxico, histórico ou xeolóxico, tanto terrestres como mariños (cómpre salientar que non está permitido recoller cunchas das praias nin dos fondos mariños).
 • Practicar o submarinismo (con chumbos) sen autorización previa.
 • Practicar a pesca submarina e a pesca deportiva.
 • Permanecer ou transitar con ganapáns, armas, arpóns, fusís submarinos e outros utensilios similares.
 • A navegación e fondeo nas augas do Parque sen o permiso correspondente.
 • Instalar pancartas ou anuncios publicitarios sen autorización.
 • Utilizar megafonía, altofalantes ou facer ruídos que poidan alterar a tranquilidade natural do lugar.
 • Desembarcar animais domésticos (agás cans guía).
 • Filmar ou fotografar con fins comerciais sen autorización previa.
 • Desembarcar vehículos de motor (agás cadeiras de rodas).
 • Nos camiños so se permite o tránsito peonil. Non se permite o uso de ningún vehículo (bicicletas, motos...) agás aqueles autorizados.
 • Introducir especies animais ou vexetais alóctonas.
 • O voo de "drones", papaventos ou calquera outro tipo de artefacto voador sen autorización expresa do Parque Nacional.
Visita as Cíes en transporte público marítimo
Visita as Cíes en transporte público marítimo
Grande