Subvencións e convocatorias

O Organismo Autónomo de Parques Nacionais do Ministerio mantén tres liñas de suvencións: 

 

 

  • Subvencións nas áreas de influencia socioeconómica. A Rede de Parques Nacionais destina unha parte do seu orzamento a subvencionar a institucións e particulares integrados dentro dos límites dos Parques Nacionais, ou as súas zonas de influencia socioeconómica, en concepto de compensación polas limitacións de uso que implica a protección de ditos espazos, e que veñen definidas nos Plans de Uso e Xestión. Estas axudas económicas van destinadas principalmente á mellora de infraestruturas, actividades culturais e sociais e á creación de emprego no ámbito local, e regúlanse por unha convocatoria anual. A tramitación, resolución e pago das subvencións corresponden ao órgano competente de cada comunidade autónoma. A Xunta x publicou a orde de regulación das bases e concesión destas subvencións de 2022: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0532-130622-0001_gl.html

  •