Asiste a un dos nosos cursos

O programa de formación do Parque Nacional organiza varios cursos ou eventos para difundir o coñecemento do Parque Nacional nos diferentes sectores como xornalistas, turoperadores, Garda Civil, acreditación de guías, investigadores, etc.

A continuación móstranse as actividades formativas que se realizan periodicamente, e toda a información asociada sempre que estean abertas as convocatorias:

  • Curso de formación para guías na Rede de Parques Nacionais (Parque Nacional das Illas Atlánticas)

O CENEAM desenvolve un Programa de Formación Ambiental do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico - Organismo Autónomo Parques Nacionales, que pretende cubrir as necesidades de formación especializada de persoas e colectivos.

Data fase on-line: Do 12 abril ao 12 xuño de 2024.

Data fase presencial: Está previsto a realización no último cuadrimestre do ano. Consultar aquí. 

Duración: A fase en liña terá unha duración de 70 horas e desenvolverase mediante a plataforma de aprendizaxe Moodle. Ademais, constará, aproximadamente, de 30 horas presenciais prácticas, que se desenvolverán no Parque Nacional específico do que realizase a fase on-line.

Nº de prazas: 250 (máximo 25 prazas por Parque).

Data de inscrición: Do 19 de febreiro ás 08:00 h (a.m) ao 1 de marzo ás 08:00 h (a.m) (todas as horas fan referencia a horas peninsulares)

Destinatarios: Esta formación é especialmente útil para aqueles/as profesionais autónomos/as ou traballadores/as de empresas, que desenvolvan a súa actividade como guía de persoas e/o grupos nos diferentes Parques Nacionais.

Obxectivos: O obxectivo principal desta actividade formativa é dar a coñecer aos/as participantes as funcións e habilidades necesarias para guiar a persoas e/o grupos nos diferentes Parques Nacionais.

Co desenvolvemento de contidos deste curso preténdese:

  • Proporcionar as bases conceptuais e teóricas nas que se desenvolve a función de Guía na Rede de Parques Nacionais.
  • Capacitar aos/as alumnos/as para analizar e comprender os principios teóricos da Interpretación e a educación ambiental na función de guía ambiental.
  • Formar na aplicación de ferramentas de interpretación e educación ambiental.

 Requisitos técnicos para o usuario: Dispositivo con conexión a Internet, software básico de comunicacións, calquera explorador web instalado ou Office XP. Habilidades básicas no manexo da internet e de procesador de textos.

CONTIDOS:

Primera parte GENERICA: (50 horas)

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Espacios naturales protegidos y Parques Nacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Uso Público en los Parques Nacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Educación ambiental e interpretación del patrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Diseño y comunicación de mensajes en las visitas guiadas interpretativas.

Segunda parte ESPECÍFICA del Parque Nacional: (20 horas)

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Medio natural y sociocultural del Parque

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Normativa y uso público del Parque

INSCRICIÓN FINALIZADA

 

  • Xornada: Interpretación e divulgación na astronomía.

Poñente: Jorge Calderón, Guía Starlight do PNMTIAG.

Datas: parte teórica todo o alumnado o sábado 15 de xuño; parte práctica 20 persoas o sábado 22 de xuño e outras 20 persoas o sábado 29 de xuño de 2024.

Horario: parte teórica de 10:00 a 13:00 h; parte práctica ás 22:00 h. (3 horas de duración).

Lugar: parte teórica na Sede do Parque Nacional (Rúa oliva, 3 Vigo) e parte práctica no Monte Galiñeiro (Vincios-Gondomar).

Número de prazas: 40, en dúas quendas a parte práctica.

Destinatarios: guías titulados do PNMTIAG. No caso de recibir máis solicitudes que plazas, procederase a sorteo entre os solicitantes.

Inscrición de balde: https://forms.gle/gWBc3f8wHD1wkdYG7

 

OUTROS CURSOS

  • Xornadas de estudo e investigación no GAIMTNP. 
  • Formación para profesionais do sector turístico sobre a contorna GAIMTNP. 
  • Curso de formación para profesionais dos medios sobre os activos e xestión de GAIMTNP.
  • "Dominio público mariño-terrestre nos parques nacionais", para persoal da Garda Civil. 
auditorio PN
auditorio PN
Pequeno