Attend one of our courses

The National Park's training programme organizes several courses or events to disseminate knowledge about the National Park in the different sectors such as journalists, tour operators, Civil Guard, accreditation of guides, researchers, etc.

Below are the training activities carried out periodically, and any associated information whenever calls are open:

  • Training course for guides in the National Parks Network (Atlantic Islands National Park)

O CENEAM desenvolve un Programa de Formación Ambiental do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico - Organismo Autónomo Parques Nacionales, que pretende cubrir as necesidades de formación especializada de persoas e colectivos.

Data fase on-line: Do 12 abril ao 12 xuño de 2024.

Data fase presencial: Está previsto a realización no último cuadrimestre do ano. Consultar aquí. 

Duración: A fase en liña terá unha duración de 70 horas e desenvolverase mediante a plataforma de aprendizaxe Moodle. Ademais, constará, aproximadamente, de 30 horas presenciais prácticas, que se desenvolverán no Parque Nacional específico do que realizase a fase on-line.

Nº de prazas: 250 (máximo 25 prazas por Parque).

Data de inscrición: Do 19 de febreiro ás 08:00 h (a.m) ao 1 de marzo ás 08:00 h (a.m) (todas as horas fan referencia a horas peninsulares)

Destinatarios: Esta formación é especialmente útil para aqueles/as profesionais autónomos/as ou traballadores/as de empresas, que desenvolvan a súa actividade como guía de persoas e/o grupos nos diferentes Parques Nacionais.

Obxectivos: O obxectivo principal desta actividade formativa é dar a coñecer aos/as participantes as funcións e habilidades necesarias para guiar a persoas e/o grupos nos diferentes Parques Nacionais.

Co desenvolvemento de contidos deste curso preténdese:

  • Proporcionar as bases conceptuais e teóricas nas que se desenvolve a función de Guía na Rede de Parques Nacionais.
  • Capacitar aos/as alumnos/as para analizar e comprender os principios teóricos da Interpretación e a educación ambiental na función de guía ambiental.
  • Formar na aplicación de ferramentas de interpretación e educación ambiental.

 Requisitos técnicos para o usuario: Dispositivo con conexión a Internet, software básico de comunicacións, calquera explorador web instalado ou Office XP. Habilidades básicas no manexo da internet e de procesador de textos.

CONTIDOS:

Primera parte GENERICA: (50 horas)

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Espacios naturales protegidos y Parques Nacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Uso Público en los Parques Nacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Educación ambiental e interpretación del patrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Diseño y comunicación de mensajes en las visitas guiadas interpretativas.

Segunda parte ESPECÍFICA del Parque Nacional: (20 horas)

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Medio natural y sociocultural del Parque

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Normativa y uso público del Parque

INSCRICIÓN FINALIZADA

 

  • Xornada: Interpretación e divulgación na astronomía.

Poñente: Jorge Calderón, Guía Starlight do PNMTIAG.

Datas: parte teórica todo o alumnado o sábado 15 de xuño; parte práctica 20 persoas o sábado 22 de xuño e outras 20 persoas o sábado 29 de xuño de 2024.

Horario: parte teórica de 10:00 a 13:00 h; parte práctica ás 22:00 h. (3 horas de duración).

Lugar: parte teórica na Sede do Parque Nacional (Rúa oliva, 3 Vigo) e parte práctica no Monte Galiñeiro (Vincios-Gondomar).

Número de prazas: 40, en dúas quendas a parte práctica.

Destinatarios: guías titulados do PNMTIAG. No caso de recibir máis solicitudes que plazas, procederase a sorteo entre os solicitantes.

Inscrición de balde: https://forms.gle/gWBc3f8wHD1wkdYG7

 

                                                                                       OTHER COURSES

  • Study and research days at the GAIMTNP. 
  • Training for tourism sector professionals on the GAIMTNP environment. 
  • Training course for media professionals on GAIMTNP assets and management.
  • "Marine-Terrestrial public domain in the national parks", for Civil Guard personnel. 
auditorio PN
auditorio PN
Pequeno