Biblioteca

No seguinte buscador poderás atopar publicacións técnicas e divulgativas do Parque Nacional. Tamén podes buscar os folletos con información das illas.

Formulario para a solicitude de actividades para grupos organizados asistidas polo equipo de uso público do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Tanto no Centro de Visitantes (Vigo) como nas illas.

Idiomas
Spanish

Solicitude de actividade didáctica do Parque Nacional para escolares. No Centro de Visitantes (Vigo) ou no propio colexio.

Idiomas
Spanish
Galician

Folleto de descrición e itinerarios de Cortegada

Idiomas
Spanish
Galician

Folleto informativo sobre o arquipélago de Sálvora e as rutas que se poden realizar.

Idiomas
Spanish
Galician

O caderno didáctico (non pretende ser unha unidade didáctica) estructúrase en dous apartados claramente diferenciados en contidos e destinatarios:

INFORMACIÓN DO PARQUE NACIONAL PARA O PERSOAL DOCENTE: É unha información previa sobre os arquipélagos que conforman o Parque e os valores naturais deste. Este apartado aporta algúns conceptos clave para a preparación dos aspectos didácticos da visita.

IDEAS DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS, DESPOIS DA VISITA: Son fichas de actividades, cun formato sinxelo de fotocopiar, para repartir nas aulas aos alumnos que xa fixeran a visita. Teñen o obxectivo de servir de recordatorio e afianzar os conceptos aprendidos previamente.

Autor
Equipo de Uso Público del Parque Nacional
Idiomas
Spanish

O medio físico do Parque Nacional

Autor
O medio físico do Parque Nacional (castelán)
Idiomas
Spanish
Galician

The jigsaw puzzles of the Cies island

Idiomas
Galician

The jigsaw puzzles of the Cortegada island

Idiomas
Galician