Voluntariado no parque

Voluntariado no Parque

O voluntariado, tal e como se recolle na Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria, ten que ser sempre unha decisión libre que toma unha persoa, executada fóra do ámbito laboral e sen contraprestación económica. Neste sentido, o voluntariado non pode substituír nunca o traballo remunerado ou a prestación de servizos profesionais retribuídos. 

No Parque Nacional desenvolvense distintos programas de voluntariado dos que podes informate a continuación:

Voluntariado no Parque Nacional
Voluntariado no Parque Nacional
Pequeno

Programa Preamar

Rede para a Recuperación dos Ecosistemas Mariños no PNMT Illas Atlánticas de Galicia.

O obxectivo principal é recuperar a biodiversidade e os ecosistemas mariños do parque desde a sustentabilidade. 

A sustentabilidade do proxecto pasa por integrar a conservación da biodiversidade e dos recursos naturais na poboación local, coa maior participación posible, sobre todo, do sector pesqueiro de modo individual ou por medio dos GALP. Tamén se traballará con investigadores do IEO, do Intecmar e das universidades galegas, así como con entidades do terceiro sector, centros de formación profesional, voluntarios, concellos etc. 

Estes destinatarios, colaboradores e beneficiarios integraranse na consecución dos seguintes obxectivos específicos: 

  1. Fomentar o coñecemento, a xestión e a conservación dos recursos biolóxicos mariños, especialmente na Red Natura 2000, das zonas mariñas protexidas conforme á Directiva Marco de la Estrategia Marina e doutros espazos e hábitats protexidos. 
  2. Recoller as artes de pesca perdidas e outros refugallos mariños. 
  3. Fomentar a participación dos pescadores na protección e recuperación da biodiversidade. 
  4. Mellorar o estado de conservación, e a capacidade de renovación dos recursos naturais e a biodiversidade, facilitando o cumprimento de obxectivos ambientais establecidos a nivel internacional, nacional e autonómico. 
  5. Integrar a igualdade e a sustentabilidade na conservación da biodiversidade. 
Cíes - Praia de Figueiras
Cíes - Praia de Figueiras

Campamentos e campos de voluntariado

Campamentos e campos de voluntariado da Xunta de Galicia. 

A Consellería de Política Social ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de educación non formal moi diversas: actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo e formativo, que sirvan non só para divertirse senón tamén para o enriquecemento persoal e vital.

Voluntariado ambiental

Actividades de voluntariado ambiental da Xunta de Galicia. 

Ver as distintas actuacións na web de Voluntariado Galego.

Voluntariado en parques nacionais

O Plan de Sensibilización e Voluntariado Ambiental do Organismo Autónomo Parques Nacionais do Ministerio para a Transición ecolóxica desenvólvese a través de dúas facetas diferentes: a participación de ONG como organizadoras das distintas actividades e tamén a título individual para as persoas que queiran colaborar en tarefas de voluntariado ambiental.  

Máis info en: Programa de Voluntariado en Parques Nacionales.

Outras actividades de voluntariado

Outras organizacións como concellos, confrarías, clubs de mergullo, asociacións ecoloxistas ou sociais, sindicatos e empresas organizan acotío actividades de voluntariado nas illas, axudando á limpeza da costa ou no control de flora invasora.