Actividades e participación

Sistema de calidade

O Parque Nacional das Illas Atlánticas organiza diversas actividades, tanto no Centro de Visitantes de Vigo como nas propias illas, ao longo de todo o ano, co fin de amosarlle á cidadanía a natureza e a cultura das illas e o seu mar: 

  • Visitas guiadas nas illas e outras actividades interpretativas. 
  • Obradoiros prácticos para todos os públicos. 
  • Xornadas e cursos formativos. 
  • Actividades de Voluntariado. 
  • Actividades de ciencia cidadá. 

O Parque xestiona unha liña de subvencións aos Concellos e Entidades do entorno. Así a cidadanía pode participar no camiño cara un desenvolvemento sostible das actividades humanas, e que isto repercuta en beneficio de todos.