Guías

Recurso

Guía geológica-Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Recurso

Bolboretas diúrnas das Illas Atlánticas.
Dispoñible en galego e castelán.

Recurso

Cnidarios do litoral de Galicia. Fauna mariña atlántica:
Dispoñible só en castelán.

Recurso

Guía de visita. Parque Nacional Marítimo-Terrestre das illas Atlánticas de Galicia.
Dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de pedidos do Parque.
Non dispoñible para descarga.

Edición: ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
303 páxinas.

Recurso

Guía da fauna terrestre do Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia

Recurso

Guía visual dos animais mariños do Parque Nacional de Galicia

Recurso

Guía básica de aves mariñas do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia e das Rías Baixas dispoñible só en idioma castelán

Recurso

Esta “Guía de boas prácticas para evitar a chegada de lixo ao mar” realízase enmarcada dentro da “Rede para a recuperación dos ecosistemas mariños do Parque Nacional MarítimoTerrestre das Illas Atlánticas de Galicia”, un proxecto promovido polo Colexio Oficial de Biólogos de Galicia e polo Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia actuando como socio, a través do programa Preamar do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Recurso

Autores:
Ana Vilas paz (Medio mariño), Beatriz Gamallo Liste (Vexetación), Jesús Framil Barreiro (Fauna), José Antonio Fernández Bouzas (Xestión), Katya Sanz Ochoa ( UP e Visita ao PN; A contorna do PN), Marta Lois Silva (Aproximación ao PN, Medio Físico), Mónica Toubes Porto (Historia e etnografía), Vicente Piorno González (Xestión).