Recursos didácticos

Recurso

O caderno didáctico (non pretende ser unha unidade didáctica) estructúrase en dous apartados claramente diferenciados en contidos e destinatarios:

INFORMACIÓN DO PARQUE NACIONAL PARA O PERSOAL DOCENTE: É unha información previa sobre os arquipélagos que conforman o Parque e os valores naturais deste. Este apartado aporta algúns conceptos clave para a preparación dos aspectos didácticos da visita.

IDEAS DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS, DESPOIS DA VISITA: Son fichas de actividades, cun formato sinxelo de fotocopiar, para repartir nas aulas aos alumnos que xa fixeran a visita. Teñen o obxectivo de servir de recordatorio e afianzar os conceptos aprendidos previamente.

Recurso

fichas didácticas para alumnado de 5 anos.

Recurso

Fichas didácticas para empregar con alumnos de 4 anos

Recurso

fichas didácticas para alumnos de 3 anos.

Recurso

Posters para complementar e preparar o Xogo do Tabu das illas atlánticas.

Recurso

Instrucciones y tarjetas del Juego "TABÚ DAS ILLAS ATLÁNTICAS". Para ESO y Bachillerato y Ciclos Formativos

Recurso

Instruccións e tarxetas para desenvolver a actividade en grupo para coñecer a riqueza biolóxica e patrimonial do PNMTIAG coa dinámica do xogo de definicións do TABÚ. Indicado para educación secundaria, bacherelato ou ciclos formativos