Biblioteca

No seguinte buscador poderás atopar publicacións técnicas e divulgativas do Parque Nacional. Tamén podes buscar os folletos con información das illas.

Cnidarios do litoral de Galicia. Fauna mariña atlántica:
Dispoñible só en castelán.

Autor
Jacinto Pérez Dieste, Bruno Almón Pazos
Idiomas
Castelán
Galego

Infografía que recolle consellos e recomendacións para evitar a chegada de lixo ao mar.

Idiomas
Galego

Descrición de itinerarios nas Illas Cíes

Idiomas
Castelán
Galego

Descrición de itinerarios en Ons

Idiomas
Castelán
Galego

Orden de 26 de abril por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia para el año 2023.

Autor
Xunta
Idiomas
Castelán

bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia para o ano 2023. DOG nº 88 do 9 de maio do 2023.

Idiomas
Galego

El medio físico del Parque Nacional
Geología, Geomorfología, Clima, Suelos, Agua

Autor
Parque Nacional Illas Atlanticas (Guía de Visita)
Idiomas
Castelán

Estado de conservación das aves mariñas do Parque Nacional 2018 (Castelán)

Autor
Parque Nacional Illas Atlánticas
Idiomas
Castelán

Estudo florístico da Illa de Ons (Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia) dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de publicacións do OAPN.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
436 páxinas.

Autor
J. Gaspar Bernárdez Villegas.
Idiomas
Castelán