Anfibios e réptiles do Parque Nacional das illas Atlánticas de Galicia. Faunística, bioloxía e conservación.

Portada da guía de anfibios e réptiles do Parque Nacional
Portada da guía de anfibios e réptiles do Parque Nacional

Anfibios e réptiles do Parque Nacional das illas Atlánticas de Galicia. Faunística, bioloxía e conservación, dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de publicacións do OAPN.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
276 páxinas.

 • Introdución
 • Material e métodos
  • Formulación xeral
  • Traballo de campo e mostraxes
  • Características morfolóxicas das poboacións insulares
  • Distribución das especies nas illas
  • Representación  cartográfica da distribución das especies
  • Hábitats ocupados
  • Estimas do tamaño das poboacións
  • Estudo das características reprodutoras
  • Alimentación
  • Observacións de comportamento
  • Tratamento estatístico dos datos
 • O medio físico
 • Herpetofauna insular de Galicia
 • Anfibios
 • Réptiles
 • Outras especies de anfibios e réptiles citadas e especies desaparecidas
 • Microevolución insular: cambios nas poboacións e nas estratexias vitais.
 • Conservación da  herpetofauna insular
 • Agradecementos
 • Bibliografía
 • Anexo fotográfico

 

Autor
Pedro Galán Regalado.
Dispoñibilidade
Consulta nas oficinas centrais do Parque Nacional.
Pedido: Servizo de publicacións do OAPN.
PDF non dispoñible.