Guía de Visita - Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 2015

Portada Guía de Visita
Portada Guía de Visita

Autores:
Ana Vilas paz (Medio mariño), Beatriz Gamallo Liste (Vexetación), Jesús Framil Barreiro (Fauna), José Antonio Fernández Bouzas (Xestión), Katya Sanz Ochoa ( UP e Visita ao PN; A contorna do PN), Marta Lois Silva (Aproximación ao PN, Medio Físico), Mónica Toubes Porto (Historia e etnografía), Vicente Piorno González (Xestión).

  • Cap I. Aproximación ao Parque.
  • Cap II. Medio Natural.
  • Cap III. A historia e o patrimonio cultural.
  • Cap IV. A visita ao Parque Nacional.
  • Cap. V. A contorna do Parque Nacional.
  • Cap.VI. Xestión e estratexias.
  • Cap.VII. Anexos.
Dispoñibilidade
Consulta nas oficinas centrais do PN.
Pedido: Servizo de publicacións do OAPN