Historia

Recurso

Historia e patrimonio cultural de Ons (castelán)

Recurso

Historia e patrimonio cultural de Cortegada

Recurso

Historia e patrimonio cultural de Sálvora

Recurso

Historia e patrimonio cultural de Cíes

Recurso

Libro sobre a familia Riobó que foi propietaria da illa de Ons e outros aspectos da historia da mesma; A escola antiga, A igrexa vella, a industria de salga, posible mosteiro, etc

Recurso

Esta intervención supón a primeira escavación arqueolóxica realizada na illa de Sálvora co obxectivo de avanzar no coñecemento da ocupación humana antiga na illa. Neste artigo preséntanse
os resultados da escavación e analízanse os materiais arqueolóxicos recuperados. Os resultados móstrannos unha ocupación romana de probable cariz industrial e cunha cronoloxía centrada no s. I d.C.

Recurso

As embarcacións tradicionais no Parque Nacional das Illas Atlánticas

A ARQUITECTURA DAS ILLAS CÍES.

3.000 ANOS DE OCUPACIÓN HUMANA NAS ILLAS CÍES.

Recurso

Historia y patrimonio cultural de Sálvora