Ecosistemas

Recurso

El medio físico del Parque Nacional
Geología, Geomorfología, Clima, Suelos, Agua

Recurso

O medio mariño do Parque Nacional

Recurso

A fauna terrestre do Parque Nacional; invertebrados, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. (Castelán)

Recurso

La fauna terrestre del Parque Nacional; invertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Recurso

fichas didácticas para alumnado de 5 anos.

Recurso

Fichas didácticas para empregar con alumnos de 4 anos

Recurso

Posters para complementar e preparar o Xogo do Tabu das illas atlánticas.

Recurso

Instrucciones y tarjetas del Juego "TABÚ DAS ILLAS ATLÁNTICAS". Para ESO y Bachillerato y Ciclos Formativos

Recurso

Instruccións e tarxetas para desenvolver a actividade en grupo para coñecer a riqueza biolóxica e patrimonial do PNMTIAG coa dinámica do xogo de definicións do TABÚ. Indicado para educación secundaria, bacherelato ou ciclos formativos