Guía de visita. Parque Nacional Marítimo-Terrestre das illas Atlánticas de Galicia 2005

Portada da GUIA DE VISITA. Parque Nacional Marítimo- Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
Portada da GUIA DE VISITA. Parque Nacional Marítimo- Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

Guía de visita. Parque Nacional Marítimo-Terrestre das illas Atlánticas de Galicia.
Dispoñible nas oficinas centrais do Parque Nacional ou a través do servizo de pedidos do Parque.
Non dispoñible para descarga.

Edición: ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
303 páxinas.

 • Como se manexa esta guía?
 • Achegamento ao parque
 • O medio natural
  1. Medio físico
  2. Os fondos mariños
  3. Flora e vexetación terrestre
  4. Fauna terrestre
 • A historia e o patrimonio cultural.
  1. Historia e aspectos culturais das illas
  2. Cíes
  3. Ons
  4. Sálvora
  5. Cortegada
  6. Século XXI
 • A visita ao Parque
  1. Accesos
  2. O uso público no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.
  3. Recomendacións
  4. Normativa
 • O contorno do Parque Nacional
  1. Municipios das área de influencia socioeconómica.
  2. Outros municipios de interese no contorno do Parque Nacional
  3. Patrimonio natural no contorno do parque.
 • Xestión e obxectivos do Parque Nacional
  1. A declaración do Parque Nacional: as súas razóns e os seus obxectivos
  2. A xestión do Parque Nacional
  3. Conservación de recursos naturais e culturais
  4. Uso público
  5. Sensibilización e relacións co contorno
  6. Investigación e seguimento dos recursos
  7. Explotacións, aproveitamentos e usos tradicionais
  8. Infraestruturas e instalacións
  9. Flora e vexetación terrestre
 • O Parque Nacional e o Prestige
 • Enderezos de interese
 • Bibliografía
 • Créditos
 • Anexos
Autor
Ana Vilas Paz, Beatriz Gamallo Liste, Jesús Framil Barreiro, Jorge Bonache López, Katya Sanz Ochoa, Marta Lois Silva, Mónica Toubes Porto.
Dispoñibilidade
Consulta nas oficinas centrais do Parque Nacional.
Pedido: Parque Nacional-Oficinas.
PDF non dispoñible.