O medio mariño

Ons - Zona de snorkel de Melide

O medio mariño ocupa a maior parte da superficie do Parque Nacional. A gran diversidade dos fondos mariños lle proporciona un elevado valor ecolóxico e un gran atractivo, tanto polas súas espectaculares paisaxes sumerxidas como pola súa riqueza en fauna e flora. Por este motivo, as medidas de conservación neste ámbito teñen unha especial importancia. As principais liñas de actuación actuais neste ámbito son a ordenación da navegación recreativa, a limpeza e protección dos fondos mariños e a colaboración coa consellería competente na regulación da pesca e o marisqueo mediante a información dos plans correspondentes.