Biblioteca

No seguinte buscador poderás atopar publicacións técnicas e divulgativas do Parque Nacional. Tamén podes buscar os folletos con información das illas.

Catálogo de furnas mariñas. Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Só dispoñible en castelán.

Edición: Xunta de Galicia. Grupo Puentes.
157 páxinas.

Autor
Espeleo Club Aradelas.
Idiomas
Castelán

Cnidarios do litoral de Galicia. Fauna mariña atlántica:
Dispoñible só en castelán.

Autor
Jacinto Pérez Dieste, Bruno Almón Pazos
Idiomas
Castelán
Galego

Infografía que recolle consellos e recomendacións para evitar a chegada de lixo ao mar.

Idiomas
Galego

Descrición de itinerarios nas Illas Cíes

Idiomas
Castelán
Galego

Descrición de itinerarios en Ons

Idiomas
Castelán
Galego

Descripción detallada de las rutas señalizadas en los 4 archipiélagos del PN Illas Atlánticas de Galicia.

Autor
PNMTIAG
Idiomas
Castelán

Orden de 26 de abril por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia para el año 2023.

Autor
Xunta
Idiomas
Castelán

bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia para o ano 2023. DOG nº 88 do 9 de maio do 2023.

Idiomas
Galego