Asiste a un dos nosos cursos

O Parque Nacional, dentro do seu programa formativo, organiza varios cursos ou xornadas de cara a ampliar o coñecemento do Parque Nacional nos distintos sectores da sociedade: xornalistas, operadores turísticos, Garda civil, acreditación de guías, investigadores, etc.

  A continuación móstranse as actividades formativas que se realizan de xeito periódico, con información asociada en caso de que algunha das convocatorias estea aberta:

  • Curso formación de guías na Rede de Parques Nacionais (PN Illas Atlánticas)

  O CENEAM desenvolve un Programa de Formación Ambiental do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico - Organismo Autónomo Parques Nacionales, que pretende cubrir as necesidades de formación especializada de persoas e colectivos.

  Data fase on-line: Do 12 abril ao 12 xuño de 2024.

  Data fase presencial: Está previsto a realización no último cuadrimestre do ano. Consultar aquí. 

  Duración: A fase en liña terá unha duración de 70 horas e desenvolverase mediante a plataforma de aprendizaxe Moodle. Ademais, constará, aproximadamente, de 30 horas presenciais prácticas, que se desenvolverán no Parque Nacional específico do que realizase a fase on-line.

  Nº de prazas: 250 (máximo 25 prazas por Parque).

  Data de inscrición: Do 19 de febreiro ás 08:00 h (a.m) ao 1 de marzo ás 08:00 h (a.m) (todas as horas fan referencia a horas peninsulares)

  Destinatarios: Esta formación é especialmente útil para aqueles/as profesionais autónomos/as ou traballadores/as de empresas, que desenvolvan a súa actividade como guía de persoas e/o grupos nos diferentes Parques Nacionais.

  Obxectivos: O obxectivo principal desta actividade formativa é dar a coñecer aos/as participantes as funcións e habilidades necesarias para guiar a persoas e/o grupos nos diferentes Parques Nacionais.

  Co desenvolvemento de contidos deste curso preténdese:

  • Proporcionar as bases conceptuais e teóricas nas que se desenvolve a función de Guía na Rede de Parques Nacionais.
  • Capacitar aos/as alumnos/as para analizar e comprender os principios teóricos da Interpretación e a educación ambiental na función de guía ambiental.
  • Formar na aplicación de ferramentas de interpretación e educación ambiental.

   Requisitos técnicos para o usuario: Dispositivo con conexión a Internet, software básico de comunicacións, calquera explorador web instalado ou Office XP. Habilidades básicas no manexo da internet e de procesador de textos.

  CONTIDOS:

  Primera parte GENERICA: (50 horas)

  UNIDAD DIDÁCTICA 1: Espacios naturales protegidos y Parques Nacionales

  UNIDAD DIDÁCTICA 2: Uso Público en los Parques Nacionales

  UNIDAD DIDÁCTICA 3 Educación ambiental e interpretación del patrimonio

  UNIDAD DIDÁCTICA 4: Diseño y comunicación de mensajes en las visitas guiadas interpretativas.

  Segunda parte ESPECÍFICA del Parque Nacional: (20 horas)

  UNIDAD DIDÁCTICA 5: Medio natural y sociocultural del Parque

  UNIDAD DIDÁCTICA 6: Normativa y uso público del Parque

  INSCRICIÓN: Consultar aquí. 

   

  • Xornadas de ornitoloxía: Descubrindo as aves das illas atlánticas.

  Poñente: Diego Rodríguez Vieites, Biólogo e Máster en Restauración de Ecosistemas.

  Datas: parte teórica todo o alumnado o sábado 6 de abril; parte práctica 20 persoas o sábado 13 de abril e outras 20 persoas o domingo 14 de abril.

  Horario: parte teórica de 10 a 13 h; parte práctica de 10 a 17 h.

  Lugar: parte teórica na Sede do Parque Nacional (Rúa oliva, 3 Vigo) e parte práctica nas Illas Cíes.

  Número de prazas: 40 en dúas quendas a parte práctica.

  Prioridade na inscrición: guías titulados do PNMTIAG. Se non se cubren as 40 prazas admitiranse persoas sen a titulación de guía do Parque. No caso de recibir máis solicitudes que plazas, ademais de dar prioridade aos guías acreditados, procederase a sorteo entre os solicitantes.

  Inscrición de balde.

  INSCRICIÓNS aquí.
   
  cartel xornadas aves PN

                                                                                         OUTROS CURSOS

  • Curso de formación para profesionais dos medios de comunicación sobre os valores e xestión do PNMTIAG. 
  • Dominio público marítimo terrestre en los parques nacionales, para persoal da Garda Civil. 
  • Xornadas de estudo e investigación no PNMTIAG.
  • Curso de formación para profesionais do sector turístico do entorno sobre o PNMTIAG. 

  auditorio PN
  auditorio PN
  Pequeno