Medidas pola COVID

Recordarlle que é preciso empregar mascarilla nos barcos de transporte ás illas.

Pola lexislación vixente, relativa ás medidas preventivas ante a enfermidade da COVID, é de uso obrigatorio a mascarilla no transporte marítimo.